با مجوز رسمی از بانک مرکزی

تلفن : ۵۴۵۷۸

نمودار تغییرات نرخ پوند انگليس